تصویر

ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ شیوه‌نامه‌ای را در ۵۹ صفحه تحت عنوان «بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش» مصوب کرد که شامل بخش‌های مختلفی از جمله شرایط و ضوابط، تعاریف، ساختار برنامه‌ریزی و انجام مصاحبه، وظایف کارگروه ها، فرآیند انجام بررسی مدارک و مصاحبه، نمونه فرم‌ها و فهرست بیماری‌هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش می‌شوند، است.

یکی از داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش با اعتراض به قسمتی از این شیوه‌نامه که مربوط به قدرت بینایی داطولبان استخدام است، ضمن دادخواستی ابطال کل شیوه‌نامه را درخواست و اعلام کرده است: بـه موجب مـواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مـدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمع هستند و به شرط داشتن اهلیت می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند اما وزارت آموزش و پرورش داوطلبانی را که ضعف بینایی دارند از استخدام محروم کرده است. همچنین به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سلامت جسمانی برای اشـتغال نیاز است و صرف اسـتفاده از عینک نمی‌تواند خللی به سلامتی فرد وارد کند. نکته اینکه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان نیز با عینک، مراحل معاینه پزشکی را طی کردند و این شیوه‌نامه می‌بایست زودتر اطلاع‌رسانی می شد تا داوطلبان از آن مطلع می‌شدند.

در این شیوه‌نامه در بخش مربوط به سلامت جسمانی و قسمت قدرت بینایی آمده است: نداشتن کور رنگی و داشتن دید هر یک از چشم‌ها بدون عینک یا بدون لنز حداقل پنج دهم یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک یا بدون لنز حداقل ده بیستم باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول پاسخ آموزش و پرورش به شکایت مذکور، در تاریخ ۱۵ بهمن امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی احصاء شده است و در بند «ز» از این ماده مقرر شده داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند از جمله شرایط عمومی استخدام است که بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. بنا بر مراتب چون شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و در این شیوه نامه شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش و پرورش و از جمله محدوده قدرت بینایی را تعیین کرده است به جهت اینکه خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تصویب شده و تعیین ضوابط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی بـرای انجام کار بـه تصویب آیین‌نامه هیئت وزیـران موکـول شده است خـارج از حـدود اختیارات و مستند بـه بند یک ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم
کاریابی الکترونیکی یاراکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود