تصویر

بررسی همسان سازی حقوق بازنشستگان

یک عضو کیمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز دو موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. موضوع اول در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بود. در این همسان سازی دولت طی ۵ سال اعتباراتی را به دستگاه‌های بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت می‌کند تا به تدریج آنهای که در سطوح پایین هستند ارتقا پیدا کند که امسال هم برای این موضوع ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده بود. کمیسیون اجتماعی نیز این تصمیم را به ۸ هزار میلیارد تومان به کمیسیون تلفیق برای سال ۹۹ پیشنهاد داد. تا این موضوع در دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری اعمال شود.
وی افزود: موضوع بعدی طرح اعمال سه جانبه گری در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی بود که با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شده بود. این طرح در جهت هم وزنی ارکان تصمیم گیری در تامین اجتماعی یعنی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نظارت دولت مورد تصویب قرار گرفت.

منبع : خبرگزاری ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود