تصویر

جذب نیروی انسانی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تبریز

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت قرارداد کار معین از بین واجدان شرایط در بیمارستان سجاد دانشگاه نیروی انسانی جذب می‌کند.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی به صورت قرار داد کار معین از بین واجدین شرایط در بیمارستان سجاد دانشگاه نیروی انسانی جذب می‌کند.

گفتنی است؛ واجدین شرایط نباید منع استخدامی داشته باشند همچنین حداکثر سن ۳۰ سال در رشته پرستاری حداکثر سن ۴۰ سال است انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان الزامی و متقاضیان بایستی با کارکنان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بیمارستان امام سجاد علیه و مراکز تابع نسبت فامیلی داشته باشند.

کاریابی الکترونیکی یاراکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود