سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

در این بخش به توضیحاتی در رابطه با سیاست های حفظ حریم شخصی شرکت کاریابی الکترونیکی یارا کارمیپردازیم. این سیاست ها شامل رویکرد ما در قبال جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی دریافت شده در یاراکاراست. شرکت ما به کاربران خود اطمینان میدهد که اطلاعات شخصی آنها تنها به منظور بهبود خدمت رسانی به آنها مورد بهره برداری قرار میگیرد.

اطلاعات دریافتی

برای مشاهده صفحات کاربران شرکت ما، نیازی به ثبت حساب کاربری و ارائه اطلاعات از سمت کاربر نیست؛با این حال، کاربران به محض ثبت حساب کاربری، از کاربران شناخته شده یاراکار میباشند. شرکت کاریابی یاراکار اطلاعات مربوط به کاربران شناخته شده خود را به طور کامل سیانت ونگهداری میکند.

اشتراک گذاری اطلاعات شما

شرکت کاریابی یاراکار، حق افشای اطلاعات شخصی شما را تنها به منظور پاسخگویی به درخواست‌ها و در صورت نیاز، ارائه گزارش به مراجع قانونی برای خود محفوظ می‌دارد.

امنیت

اطلاعات کارفرما و کارجوی ما با روش های رمزگذاری پیشرفته متعددی حفاظت می‌شوند. با این حال، واضح است که علیرغم تمامی این تلاش‌ها، امکان حفاظت صددرصدی اطلاعات در هیچ نقطه‌ای از جهان ممکن نیست. لذا، در صورت بروز این اطلاعات، مسئولیت آن از شرکت یاراکار سلب شده و کاربر، خود، مسئولیت آن را می‌پذیرد.

 
اطلاع رسانی از تغییرات

اگر زمانی تصمیم بر آن شد که سیاست های حفظ حریم خصوصی وبسایت را تغییر دهیم، آن تغییرات را بر روی صفحه به روز رسانی قرار خواهیم داد تا کاربرانمان همیشه از اطلاعات جمع آوری شده، نحوه استفاده و احتمال و شرایط افشای آن آگاه باشند. اگر در هر برهه تاریخی به هر دلیل تصمیم به استفاده از اطلاعات شخصی کاربر بگیریم که در زمان ثبت نام ذکری از آن ها نبوده، توسط یک ایمیل او را آگاه خواهیم کرد. پس از آن کاربر این انتخاب را خواهد داشت که آیا اطلاعاتش در این راه استفاده شود و یا خیر. ما از اطلاعات، تحت توافقی که در سیاست های حفظ حریم خصوصی در زمان جمع آوری آن ها صورت گرفته، استفاده خواهیم کرد.

  • بیشتر نشان بده
  • بیشتر نشان بده
درحال آپلود