بسته های کارفرمایان

کارفرمایان محترم با تهیه هر کدام از بسته های زیر به راحتی آگهی های خود را منتشر کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته ها و انواع آنها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۱۰۰۰۰۰۰ تومان

بسته پایه کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • مشاغل عمومی : ۵
 • مشاغل ویژه : ۵
 • مشاغل فوری : ۵
 • مشاغل خصوصی : ۵
 • مشاغل ستاره دار : ۵

۱۵۰۰۰۰۰ تومان

بسته استاندارد کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • مشاغل عمومی : ۱۰
 • مشاغل ویژه : ۱۰
 • مشاغل فوری : ۱۰
 • مشاغل خصوصی : ۱۰
 • مشاغل ستاره دار : ۱۰

۲۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته طلایی کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • مشاغل عمومی : ۱۵
 • مشاغل ویژه : ۱۵
 • مشاغل فوری : ۱۵
 • مشاغل خصوصی : ۱۵
 • مشاغل ستاره دار : ۱۵

۳۰۰۰۰۰۰ تومان

بسته پیشرفته کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • مشاغل عمومی : ۲۰
 • مشاغل ویژه : ۲۰
 • مشاغل فوری : ۲۰
 • مشاغل خصوصی : ۲۰
 • مشاغل ستاره دار : ۲۰