بسته های کارفرمایان

کارفرمایان محترم با تهیه هر کدام از بسته های زیر به راحتی آگهی های خود را منتشر کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته ها و انواع آنها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۱۰۰۰۰۰ تومان

بسته پایه کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • ۵ عمومی مشاغل
 • ۵ ویژه مشاغل
 • ۵ فوری مشاغل
 • ۵ خصوصی مشاغل
 • ۵ ستاره دار مشاغل

۱۵۰۰۰۰۰ تومان

بسته استاندارد کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • ۱۰ عمومی مشاغل
 • ۱۰ ویژه مشاغل
 • ۱۰ فوری مشاغل
 • ۱۰ خصوصی مشاغل
 • ۱۰ ستاره دار مشاغل

۲۲۰۰۰۰۰ تومان

بسته طلایی کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • ۱۵ عمومی مشاغل
 • ۱۵ ویژه مشاغل
 • ۱۵ فوری مشاغل
 • ۱۵ خصوصی مشاغل
 • ۱۵ ستاره دار مشاغل

۳۰۰۰۰۰۰ تومان

بسته پیشرفته کارفرمایان

 • اعتبار: ۳۶۴ روز
 • ۲۰ عمومی مشاغل
 • ۲۰ ویژه مشاغل
 • ۲۰ فوری مشاغل
 • ۲۰ خصوصی مشاغل
 • ۲۰ ستاره دار مشاغل
Uploading