تصویر

آزادسازی سهام عدالت با مراجعه حضوری به انجام می رسد

ارائه کارت اعتباری سهام عدالت از هفته آینده
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی
➖از هفته آینده به دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند کارت اعتباری پرداخت می شود در این باره با7 بانک تعامل صورت گرفته است .
➖دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند باید در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند تا بتوانند 60درصد سهام خود را در قالب کارت اعتباری در یافت کنند.
کاریابی الکترونیکی یارکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود