تصویر

دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی ابلاغ شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغ در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه ابلاغی برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام نمی‌گیرد.
گزارش مذکور حاکی است که پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی است.

به موجب این ابلاغ، در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدا (ملی / استانی) مکلف است که حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت نماید.

بر اساس همین ابلاغ، پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی / استانی) است.

این ابلاغ تصریح می‌کند که بدیهی است مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا (اعم از کاهش / افزایش) و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدا و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این ابلاغ عنوان شده است که هر گونه استخدام یا به‌کارگیری نیرو به عنوان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور) امکان‌پذیر است.

منبع : بازار کار

کاریابی الکترونیکی یاراکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود