تصویر

اطلاع رسانی اعزام مشمولین وظیفه وزارت نیرو

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پیرو جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های تابعه آن، داوطلبان امریه سربازی برای نوبت اعزام ۹۹/۸/۱به آدرس سایت amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای حبیب ا…شاکری اظهار کرد: وزارت نیرو به منظور تحقق و عملیاتی نمودن برنامه های وزیر نیرو و در راستای اجرایی نمودن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی و بالندگی، برقراری ارتباط با صنعت و بمنظور ایجاد فرصت برابر و همچنین شفافیت بخشیدن به فرآیند جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق ، افزایش سطح بهره وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مامور، اقدام به راه اندازی سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir نموده است.
وی تصریح کرد: افراد واجد شرایط می بایست تا تاریخ ۹۹/۵/۳۰نسبت به ثبت نام در سایت فوق اقدام نمایند.

منبع : بازار کار

کاریابی الکترونیکی یاراکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود