تصویر

سال نو میلادی مبارک

There is no ideal new year

only the one Christmas you decide to make

as a reflection of your values desires, affections, traditions

Happy new Years 2020

هيچ سال نويی ايدآل نخواهد بود

مگر اينکه تو تصميم بگيری اون رو به بازتابی از

ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانين خودت تبديل کنی

سال نو 2020 مبارک

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود