هزینه شرکت های کاریابی الکترونیکی مصوب وزارت کار و تعاون اجتماعی در سال ۹۹ به شرح زیر میباشد:

حق الزحمه و هزینه

دفاتر کاریابی داخلی
۳۰۰،۰۰۰ ریال (بدون احتساب ارزش افزوده)
دفاتر کاریابی خارجی
۴۵۰،۰۰۰ ریال (بدون احتساب ارزش افزوده)

تبصره ۱- چنانچه به همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه‌درصد حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
تبصره۲- در صورت انصراف کارجو از فرآیند به‌کارگماری وجه پرداختی بابت ثبت‌نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌گردد.
تبصره۳- دفاتر کاریابی می‌توانند برای ثبت‌نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت‌نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.
۲- حق‌الزحمه کاریابی بابت به‌کارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و  تعیین  می‌گردد:
۱-۲– حق‌الزحمه به‌کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می‌گردد حداکثر پنجاه‌درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
تبصره ۱ – درصورتی‌که دستمزد ثابت به کار گمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار باشد ۳۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام‌شده در سال ۹۸ به حق‌الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.
تبصره۲ – برای قراردادهای کمتر از یکسال حق‌الزحمه به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد.
تبصره۳- کاریابی‌ها حق دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند.
تبصره۴- در صورت تمدید قرارداد کار (به کار گمارده با کارفرما) تا سقف یک سال، دفاتر کاریابی می‌توانند نسبت به اخذ مابقی حق‌الزحمه خود از به کار گمارده اقدام نماید.
۲-۲– دفاتر کاریابی می‌توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روزمزد(۸ درصد)دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به‌عنوان حق‌الزحمه به‌کارگماری دریافت نمایند.
 – دفاتر کاریابی می‌توانند حق‌الزحمه به‌کارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.
۳– دفاتر کاریابی می‌توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین‌شده ، در صورت تمایل کارجو مبلغ  ۲۰۰هزار تومان را علی‌الحساب به‌عنوان پیش دریافت از میزان حق‌الزحمه به‌کارگماری تعیین‌شده دریافت نمایند.
تبصره: دفاتر کاریابی موظف می‌باشند در صورت عدم به‌کارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.
۴–  دفاتر کاریابی با توافق با به کار گمارده می‌تواند حق‌الزحمه خود را به‌صورت اقساط وصول نماید.
۵– دفاتر کاریابی می‌توانند به‌منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره۱- میزان تضمین اخذشده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار باشد.
تبصره ۲- کاریابی می‌تواند تضمین اخذشده از کارجو را حداکثر به مدت ۴۵ روز به‌منظور تعیین صحت‌وسقم وضعیت به‌کارگماری نزد خود نگاه دارد.
۶–  دفاتر کاریابی نمی‌توانند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی،‌ گذرنامه، ‌گواهینامه و …را به‌عنوان تضمین اخذ نماید.
۷– با درخواست دفاتر کاریابی، کارفرما می‌تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق‌الزحمه به‌کارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی‌باشد.
۸– دفاتر کاریابی موظف‌اند در قبال دریافت هرگونه وجه (حق‌الزحمه ثبت‌نام و به‌کارگماری) به کارجو رسید ارائه نماید.
تبصره- چنانچه بر اساس تائید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل‌انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و … موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق‌الزحمه برابر بند مرتبط مندرج دربند ۲ خواهد بود.
۹–  تعرفه حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک‌ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تائید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به‌صورت تناسبی محاسبه می‌گردد.
۱۰عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام‌شده، تخلف محسوب گردیده و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها استان موظف به رسیدگی می‌باشند.
۱۱– کلیه دفاتر کاریابی مکلف می‌باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه‌کنندگان قرار دهند.

درحال آپلود