همراهان گرامی کاریابی الکترونیکی یاراکار در زیر لینک دانلود بخشنامه حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱۹/۱۱۲/۷۰۰
حق مسکن ۳/۰۰۰/۰۰۰
بن خواربار ۴/۰۰۰/۰۰۰
حق سنوات ۱/۵۹۲/۷۲۵
حق اولاد ۱/۹۱۱/۲۷۰
دریافتی افراد مجرد(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) ۲۶/۱۱۲/۷۰۰
دریافتی افراد متاهل یک فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) ۲۸/۰۲۳/۹۷۰
دریافتی افراد متاهل دو فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) ۲۹/۹۳۵/۲۴۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.
  • بیشتر نشان بده
  • بیشتر نشان بده
Uploading