همراهان گرامی کاریابی الکترونیکی یاراکار در زیر لینک دانلود بخشنامه حداقل دستمزد در سال 1399 را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای ریال)
 حداقل دستمزد ماهانه  19/112/700
حق مسکن 3/000/000
بن خواربار 4/000/000
حق سنوات 1/592/725
حق اولاد 1/911/270
دریافتی افراد مجرد(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) 26/112/700
دریافتی افراد متاهل یک فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) 28/023/970
دریافتی افراد متاهل دو فرزند(بدون کسر سهم بیمه)(حقوق پایه+بن+مسکن) 29/935/240
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.
  • بیشتر نشان بده
  • بیشتر نشان بده
درحال آپلود