تصویر

هادی روزی خواه

مسئول فنی

مهارت ها و ابزار

توسعه دهنده اپلیکیشن
مدیر فنی مهندسی
کارشناس بهداشت محیط
مسئول فنی

آموزش

لیسانس نرم افزار

تجربه کاری

-در حال حاضر مشغول به کار
مهندس نرم افزار
شرکت پویان صنعت

جوایز و گواهینامه ها:

مدرک ICDL

درحال آپلود