تصویر

قرارداد کار 89 روزه

قرارداد کار 89 روزه:

ما در گذشته و در قانون کار سابق داشتیم،اگر قرارداد کار برای 89 روز بسته شود (یعنی زیر 3 ماه باشد) کارفرمایان از برخی موارد قانون کار و تامین اجتماعی معاف خواهد بود.

متاسفانه بعد از گذشت چندین سال هنوز هم در برخی سازمان ها و شرکت ها به دلیل مشاوره های اشتباهی که به کارفرمایان داده میشود قراردادها 89 روزه هستند و کارفرمایان با ذهنیت اینکه چون قرارداد زیر 3 ماه بوده و تکلیفی در قانون کار گذشته برای بیمه پرسنل یا پرداخت عیدی و سنوات وجود نداشت از پرداخت آنها غافل میشود و در نهایت ، مبلغ حق بیمه ای که با حداقل هزینه در زمان مشخص پرداخت میشد با جریمه 3-2 برابری پرداخت میشود، پس قراردادهای 89 روزه فاقد وجاهت قانونی هستند.

«با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای وحید حاجی زاده»

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود