تصویر

قرارداد کار ۸۹ روزه

قرارداد کار ۸۹ روزه:

ما در گذشته و در قانون کار سابق داشتیم،اگر قرارداد کار برای ۸۹ روز بسته شود (یعنی زیر ۳ ماه باشد) کارفرمایان از برخی موارد قانون کار و تامین اجتماعی معاف خواهد بود.

متاسفانه بعد از گذشت چندین سال هنوز هم در برخی سازمان ها و شرکت ها به دلیل مشاوره های اشتباهی که به کارفرمایان داده میشود قراردادها ۸۹ روزه هستند و کارفرمایان با ذهنیت اینکه چون قرارداد زیر ۳ ماه بوده و تکلیفی در قانون کار گذشته برای بیمه پرسنل یا پرداخت عیدی و سنوات وجود نداشت از پرداخت آنها غافل میشود و در نهایت ، مبلغ حق بیمه ای که با حداقل هزینه در زمان مشخص پرداخت میشد با جریمه ۳-۲ برابری پرداخت میشود، پس قراردادهای ۸۹ روزه فاقد وجاهت قانونی هستند.

«با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای وحید حاجی زاده»

دیدگاه خود را بنویسید


Uploading