تصویر

استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط (آقا) بر اساس جدول ذیل، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

> شرایط عمومی و اختصاصی

۱ -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۳ -اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- ۲۵ ٪از سهمیه استخدامی شرکت به خانواده محترم ایثارگران و شهدا و فرزندان آنان اختصاص داده میشود.
۵ -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی
تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۹۸ (اولین روز ثبت نام) باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی کلیه پذیرفته شدگانی که دارای کارت پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت دائم قانونی میباشند، در صورت موفقیت در کلیه مراحل استخدامی و پس از معاینات پزشکی طبق استانداردهای بهداشت و درمان مورد تایید شرکت بالمانع خواهد بود.
۶ -حداکثر ۲۸ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی تا قبل از تاریخ ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۹۸ (اولین روز ثبت نام)
تبصره ۱: سنوات خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده میشود .
تبصره ۲: در صورت دارا بودن سابقه کار حداکثر به میزان دو سال به سقف سنی داوطلب اضافه میگردد.
تبصره ۳: به حداکثر سن استخدام خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثر تا میزان دو سال اضافه میگردد.
توجه: در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان استخدام با مراعات تبصره ۱ ،۲ و ۳ نباید از ۳۴ سال بیشتر باشد.
۷ -دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات فناوری و یا دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور که به تایید وزارت علوم رسیده باشد.
تبصره ۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۹۸ (اولین روز ثبت نام) باشد.
تبصره ۲: مدرک تحصیلی زمان ثبت نام مالک استخدام خواهد بود و در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله، پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی وجود نخواهد داشت. ضمناً شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان در طول دوران خدمت ندارد.
۸ – بررسی تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله، مطابق استانداردهای بهداشت و درمان مورد تایید شرکت انجام خواهد شد.
۹ -عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری.
۱۰ -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. ۱۱ -افراد بومی شهرهای شهرستان ماهشهر، بندرامام خمینی (ره)، شهرکهای اطراف (چمران، بعثت، طالقانی، مدنی، رجایی) و روستاهای شهرستان ماهشهر بر اساس احراز حداقل یکی از شرایط ذیل شناخته میشود:
* محل تولد یا محل صدور شناسنامه
* محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم
* سه رقم سمت چپ کد ملی آنها ۱۹۴ یا ۱۹۵ باشد.

> مراحل و مواد آزمون

۱ -این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکت کنندگان توسط آزمون کتبی مورد سنجش قرار میگیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، ۲ برابر ظرفیت استخدامی به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب ظرفیت استخدامی، حائزین بالاترین نمرات جهت انجام طب صنعتی دعوت خواهند شد.
۲ -در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوالهای عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.
۳-کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای با ضریب یک (۱)طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
۴ -نمره کل آزمون بر اساس ۴۰ ٪نمره آزمون عمومی و ۶۰ ٪نمره آزمون اختصاصی محاسبه می گردد.

لینک ثبت نام از ۱۶ آذر ماه فعال خواهد شد

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود